Krzysztof Mudyń

Charakterki i zmyślenia

Autor jest pracownikiem naukowym, absolwentem psychologii UJ. Przez wiele lat związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, najpierw z Instytutem Psychologii, a następnie z Instytutem Psychologii Stosowanej UJ. Później pełnił funkcję kierownika Zakładu Badań Podstawowych w Psychologii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Obecnie prowadzi zajęcia dydaktyczne w Akademii Ignatianum w Krakowie. Ważniejsze publikacje książkowe: Zdarza się, że myślimy (1997), Kraków, Wyd. PSB; W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych (2007), Kraków, Wydawnictwo UJ; Rzeczywiste – nierzeczywiste. Podręcznik metody do badania orientacji życiowych (2010), Kraków, Vesalius; Problem granic poznania… (1992 / 2016), Warszawa, Wyd. Liberi Libri (www.liberilibri.pl/mudyn) oraz Pochwała wiedzy negatywnej. Szkice na obie ręce (2017), Kraków, Wydawnictwo Naukowe UP. Niektóre teksty dostępne są na portalu www.researchgate.net/profile/Krzysztof_Mudyn.

* * *

Czyta się świetnie. Najlepiej na chybił trafił, gdyż każda myśl to zwięzłe, błyskotliwe, a niekiedy kąśliwe ujęcie ­tematu. Uderza celność obserwacji oraz dowcip – zawarty w formie krótszej niż lapidaria, czasem bardziej abstrakcyjnej niż japońskie haiku. W wielu „zmyśleniach” dostrzegam gotowe pomysły na scenariusz. To znakomita inspiracja i relaks dla umęczonego mózgu.

Inka Dowlasz – reżyser, autorka sztuk teatralnych

Cena: 20 zł

 
Józef Lipiec

Władza. Źródła, cele, żądze

Kolejna książka Profesora Józefa Lipca […] jest w jakimś stopniu osadzona w metodzie w szerokim znaczeniu naukowej, filozoficznej, charakterystycznej dla współczesnej filozofii uprawianej w Krakowie w kręgu uczniów Romana Ingardena […] mogłaby aspirować do tytułu Traktat o władzy, ale choć jej przedmiotem jest wszechstronnie analizowane zjawisko władzy, to forma bynajmniej traktatowa nie jest. Wprawdzie w znacznym stopniu jest ona wynikiem metodycznego opisu, zawiera bowiem próbę typologii perspektyw, zdefiniowania władzy, nasycona jest refleksyjnym opisem o charakterze teoretycznym, to jednak jej zadania i wyniki poznawcze artykułowane są w formie przystępnej narracji. […] W dziele tropienia przypadków i opisu wielowymiarowego zjawiska władzy Autor ujawnia nie tylko swoją kompetencję filozoficzną, ale i talent literacki, sztukę zrozumiałego przekazu. z recenzji prof. Ryszarda Wiśniewskiego

Cena: 40 zł

 
Józef Lipiec

Filozofia miłości

Każdy, kto doznał miłości lub przeżywa właśnie miłość swego życia, a przynajmniej tak mu się zdaje, ten myśli, że – kochając – posiadł całą jej tajemnicę. Przekonanie to jest poniekąd trafne. Miłość objawia się przecież tylko w przeżyciach rzeczywistych, konkretnych ludzi, z całą ich indywidualną swoistością, niezwykłością i absolutną niepowtarzalnością. Z przedmowy autora

Cena: 40 zł

 
Józef Lipiec

Homo olimpicus

Idea olimpizmu należy do tych, które nie są dekonstruowane (...) Nasza płynna rzeczywistość pozostawiła tę ideę jako ciągle jaśniejący na przyciemnionym horyzoncie XXI wieku punkt orientacyjny.
(...) od wielu lat polski filozof, uczeń Romana lngardena, (...) profesor Wszechnicy Jagiellońskiej Józef Lipiec w swych licznych książkach i artykułach, ale też w codziennej praktyce jako przewodniczący Polskiej Akademii Olimpijskiej poświęca swój wszechstronny talent i wiedzę, a przede wszystkim daje przykład iście olimpijskiej postawy, wyważenia, dobrego smaku, czystego ducha, uczciwego współzawodnictwa, zachęty do prawdziwych postaw godnych olimpijczyków, niezafałszowanej i prawdziwej przyjaźni oraz niepoddającej się żadnej panującej koniunkturze ludzkiej empatii. Z recenzji prof. dr. hab. Piotra Mroza

Cena: 40 zł

 
Józef Lipiec

Sympozjon olimpijski

Jest to książka mądra i piękna. Podobnie jak w poprzednich trzech opracowaniach – Kalokagatia (1988), Filozofia olimpizmu (1999), Pożegnanie z Olimpią (2007) – autor podejmuje refleksję filozoficzną nad sportem, traktując go w ujęciu szerszym: jako przejaw kultury cielesnej współczesnego człowieka. Rzecz jasna tłem dla tego dyskursu jest idea olimpijska, postrzegana jako ucieleśnienie wielobarwnego, światowego ludyzmu sportowego. Różnorodność podejmowanych wątków, jednolita kompozycja tekstów, a także przemyślana struktura książki powodują, że Sympozjon olimpijski może stanowić niezwykle interesującą lekturę dla wszystkich poważnie zainteresowanych sportem (zawodników, trenerów, dziennikarzy sportowych, nauczycieli wf., instruktorów, studentów uczelni sportowych, kibiców). Szczególnie zaś dla tych, dla których rzeczywistość stadionu stanowi inspirację do głębszego namysłu nad sensem, kondycją czy kontekstem etycznym i aksjologicznym sportu. Halina Zdebska

Cena: 40 zł

 
Józef Lipiec

Etiudy ontologiczne

Etiudy - to wyprawki, ćwiczenia wprowadzające, próby, które zapowiadają dojrzalsze efekty albo też służą utrzymaniiu biegłości. Etiudy ontologiczne są zatem zbiorem szkiców raczej niż systemem gotowych i dojrzałych rozwiązań. Etiudy ontologiczne - to teksty poświęcone wybranym, acz zapewnie najistotniejszym zagadnieniom teorii bytu.

Cena: 30 zł / 40 zł (twarda oprawa)

 
Józef Lipiec

Fenomenologia wędrówki

Są ludzie w pełni zadowoleni z tego doboru wartości, który dał im los, z przydanego rezerwuaru czerpiąc jedyne podniety. Pozostają oni na miejscu, przypisani do jednego kawałka świata, szczęśliwi, że nie muszą stamtąd nigdzie się ruszać. Bywają jednak tacy – niespokojni i nienasyceni, którzy poszukują czegoś nowego i innego (a nawet decydują się niekiedy na tworzenie wartości). Kto wyrusza na wędrówkę, wybiera tym samym podmiotowość poszukującą, eksploracyjną, innowacyjną. Wokół tych przeżyć formuje swoje życie.

Cena: 30 zł

 
Józef Lipiec

Pożegnanie z Olimpią

Tytuł ksiązki jest wieloznaczny, jak najbardziej. „Pożegnanie z Olimpią” może potrak-tować dosłownie. W greckiej Olimpii stoją dziś smutne ruiny, obelisk z sercem barona de Coubertin oraz standardowe muzeum. Sport zdobył zaś przebojem cały żywy, rozbawiony świat, a potem opanował nierzeczywistość globalnych mediów. Pożegnanie z „Olimpią” to zapewne także kres „greckiej” epoki ojców-wskrzesicieli neoolimpizmu i zwrócenie się w stronę idei Igrzysk całkowicie otwartych, nawiązujących raczej do czasów hellenistycznych i rzymskich. To co się dzieje na naszych oczach – potwierdza diagnozę multikulturowego uniwersalizmu Niewykluczony jest również wzrost realnej groźby konkurencji ze strony Colosseum (co przepowiadamy od lat, nie wierząc zresztą, iż to możliwe). „Pożegnanie” ma też, być może, wymiar osobisty. Czyż jest to moja ostatnia książka o idei, której poświęciłem dotąd trochę zapisanych stron?

Cena: 30 zł

 
Józef Lipiec

Powrót do estetyki

Wartość książki polega na umiejętności połączenia podstawowych zagadnień filozofii wartości estetycznych z autentycznością doznań... Znajdziemy tu szkice analityczne poświęcone filmowi i muzyce oraz filozofii kultury, a także syntetyzujące tezy określone jako "Credo estetyczne". Całość kończy urzekający bezpośredniością "Autobiogram estetyczny"... Dla osób zainteresowanych estetyką książka może stanowić kompetentny, przejrzysty wgląd w niekonwencjonalną filozofię sztuki. Ponadto mamy tu możliwość poznania tego, co stanowi kwin-tesenscję autobiografii intelektualisty, w toku działania zostaje bowiem odsłonięta wielopłaszczyznowa osobowość filozofa, jego zainteresowania i sposób myślenia.

Cena: 30 zł

 
Józef Lipiec

Koło etyczne

Prof. J. Lipiec w rzeczowej argumentacji przeprowadza krytykę tradycyjnych stanowisk w etyce, odrzucając wszelką apodyktyczność i schematyzm i wykazując jednostronność ujęć etyki normatywnej lub opisowej. Propozycje samego Autora zmierzają w innych keirunkach, a nakreśla je koncepcja "koła etycznego" w którym nakładają się na siebie zobowiązania i odpowiedzialności różnie pojmowanych podmiotów moralnych i na różnej skali wartości.

Cena: 30 zł

 
Szymon Krasicki

A to narty właśnie...

...Czyta się ją jednym tchem. Przeplatają się w niej sprawy poważne z anegdotami. Te pierwsze wyłożone po profesorsku, ale - jak to potrafią tylko uzdolnieni wykładowcy - w sposób jasny i prosty. Te drugie - finezyjne i smaczne, w aurze pogodnej, nigdy szyderczej i złośliwej, z zasady przyjaznej ludziom, wzbudzającej uśmiech i zrozumienie.

Cena: 19 zł

 
Alicja Przyłuska-Fiszer

Niepełnosprawność jako przedmiot refleksji bioetycznej

Według Raportu Światowej Organizacji Zdrowia z roku 2011 dotyczącego niepełnosprawności, na świecie żyje ponad miliard osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami – spośród nich 200 milionów ma poważne trudności w funkcjonowaniu. Społeczny wymiar problemu niepełnosprawności jest od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku przedmiotem licznych badań naukowych i debaty społecznej.

Cena: 30 zł

 
Halina Zdebska

Bohater sportowy

Problem, który staje przed Autorką i przed nami wszystkimi, dotyczy trzech kwestii równolegle: czyim naprawdę bohaterem jest ów zakopiański mistrz międzywojnia, do jakiego czasu odnosi się wzorotwórczy mit tego – i takiego – człowieka, jakim był Czech, wreszcie: które jakościowo określone cechy zdecydowały o tym, że ten młody Polak – i taki jak on – mógł przedostać się na poziom publicznej admiracji. Co więcej, stać się – wraz z Heleną Marusarzówną – patronem Memoriału swego imienia, a także ulic i szkół w różnych miejscowościach w kraju.

Cena: 25 zł

 
Zbigniew Porada

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1924-2006 wraz z dodatkiem Vancouver 2010

W polskiej literaturze, pomimo istnienia wielu pozycji obejmujących różne zagadnienia związane z olimpizmem i igrzyskami olimpijskimi, nie ma książek poświęconych wyłącznie historii igrzysk zimowych, a w literaturze światowej takich pozycji jest zadziwiająco mało. Książka ta jest więc pierwszą w Polsce pozycją o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, po-kazującą początki i dzieje tych igrzysk. Zawiera ponadto kompletny zbiór wyników obejmujący lata 1924-2006 i sylwetki najwybitniejszych sportowców startujących w tych igrzyskach. W książce zamieszczono również szczegółowy bilans osiągnięć polskich sportowców oraz spis wszystkich naszych zawodników startujących w igrzyskach zimowych.

Cena: 29 zł / 39 zł (twarda oprawa)

 
Wojciech Szatkowski

Od Marusarza do Małysza

W roku 1972 Okurayama byłą skocznią olimpijską, gdyż Japonia gościła sportowców na kolejnych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Na tejże skoczni zakopiańczyk Wojciech Fortuna zdobył to, o czym marzyli jego wielcy poprzednicy - Czech, Marusarz, Hryniewiecki i Przybyła: olimpijskie złoto. Skoczył 111 m, i tak jak dzisiaj Małysz, po prostu zdeklasował rywali. - Miałem pewnie sto metrów za sobą, kiedy poczułem opór pod nogami. Instynkt kazał mi się jeszcze wychylić. Lecimy! Na spotkanie z grubą czerwoną krechą. Nie słyszałem uderzenia nart o śnieg. Tylko ciałem wstrząsnął dreszcz. Wtedy ręce same wyskoczyły nad głowę. Biłem brawo. Nie sobie. Tym siłom, które mnie nie zawiodły (Wojciech Fortuna).

Cena: 35 zł

 
Wojciech Szatkowski

150000 kilometrów narciarskiej przygody Józefa Łuszczka

Wszyscy dziennikarze sportowi w Lahti dosłownie oszaleli na punkcie sukcesu polskiego biegacza. Nie notowanego dotąd w historii polskiego narciarstwa. Oto w jaskini lwa – Skandynawii – na jednych zawodach zawodnik z Polski wyrwał biegaczom północy i najlepszym dotąd biegaczom ZSRR aż dwa medale. W tym jeden złoty! Ich hegemonia na trasach biegowych świata została więc przełamana przez Polaka, który pierwszy raz w życiu startował w imprezie tej rangi. Cóż za sensacja! Na konferencji prasowej Łuszczek powiedział, że wiele pomógł mu... Pitkaenen, za którym wystartował. To był dobry doping. Łuszczek powiedział też, że nie liczył na złoty medal.

Cena: 19 zł

 
Mirosław Juszkiewicz

Pływanie w kategoriach wartości

Pływanie w kategoriach wartości Mirosława Juszkiewicza jest pierwszą w świecie książką, która zajmuje się pływaniem w aspekcie nowoczesnej, fenomenologicznej filozofii wartości. Już sam ten fakt może wystarczyć za jej rekomendację. Pierwszy w świecie traktat o aksjologii pływania? Właśnie. A więc rzecz nie o tym, jak należy pływać, jak się tego nauczyć albo jak to robili wielcy mistrzowie, lecz głębsza refleksja nad sensem tej czynności, nad mnogością rozlicznych wartości, które się kryją pod pozornie prostym doświadczeniem zanurzenia się w wodzie i pokonywania przestrzeni w inny sposób niż tradycyjne kroczenie po twardym gruncie.

Cena: 25 zł